ஐனாதிபதி செயலகத்திலும் தீபாவளி கொண்டாட்டம்

இந்துக்களின் புனித நிகழ்வுகளில் ஒன்றான தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடும் வகையிலான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதனடிப்படையில் ஜனாதிபதி செயலக வளாகத்தில் நந்திக் கொடிகள் பறக்கவிடப்பட்டுள்ளதுடன், மின் விளக்குகளினாலும் ஜனாதிபதி செயலகம் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *