மீண்டும் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்

நாடு முழுவதும் அவசரநிலை பிரகடன படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதேவேளை மேல் மாகாணம் முழுவதும் உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் ஊரடங்கு அமுல் படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *