யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் காரியாலயத்தில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா ஊடக சந்திப்பில்

யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் காரியாலயத்தில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தலைமையில் யாழ் மாவட்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் மற்றும் யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மற்றும் அரச ஊழியர்களுடன் கலந்துரையாடிய பின்பு ஊடகங்களுக்கு இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்துள்ளார்….

https://youtu.be/MyFfRzhSZVc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *